Educació Infantil. Conta contes. Editorial Santillana.